Udestue / tilbygning der bygges foråret 2007 (fra tanke til virkelighed)

Se hvad der skete tidligere ved at klikke her 1  2  3  4  5  6  7  8  9

 
Dag 20 - mandag den 12. marts
Jeg og Willy startede dagen med at skrive opfølgende brev fra mødet her den 7. marts til vj-b om fejl.

Men ellers var der stor aktivitet fra morgenstunden med tre tømrere samt en maler med praktikanten Morten. To af tømrerne gik i gang med at nedtage loftet fra gårdssiden og lægge undertag op mens den tredje tømrer primært begyndte at lægge det nye Decra tag op.  Desuden  jagtede tømrerne hele dagen med stakkels Willy. Han skulle rydde op efter dem.

Mens maleren spartlede væggene ud, hjalp Morten og Willy hinanden med at tage vores stuegulve op, så nu ser det godt nok lidt bart ud. Her er et par billeder af dagens forløb. 

   
     
Dagene 21 og 22 - tirsdag den 13. marts til onsdag den 14. marts
var der både tømrere og malere og sågar en elektriker her. Og i løbet af dagen fik tømrerne os overbevist om, at vi også skulle have nyt loft i begge stuer. Altså - atter en udgift - men måske alligevel ikke så dyr, som vi havde frygtet.  Det var nu reelt også et ønske vi havde, men vi havde frygtet, at det blev dyrere.

Maleren fik opsat glasvæv og malet de tre vægge, som skal være hvide samt grundet træværk.

Desuden var både Willy og jeg i sving med forskellige gøremål (handle ind - oprydning). Og Susanne benyttede atter i dag det dejlige vejr til at male brædder ude midt på græsplænen, så de kan blive klar til, at tømrerne skal bruge dem til genopsætning af terrassen.

Og om aftenen fik Willy så et velfortjent hvil foran TV og med sin normale hobby (rulle cigaretter). Men i dag foregik det i den nye udestue midt imellem alle møblerne fra stuerne, da stuerne er tømte for at give plads til maler og senere gulvpålægning samt beslutningen fra i dag - nyt loft samt tapetruller mm. Kort sagt - udestuen har i dag mest karakter af et opmagasinerings rum.

     
     
Dag 23 + 24 - torsdag den 15. marts og fredag 16. marts
og lige nu er der 3 tømrere og 1 maler her. I løbet af dagen skal vi afhente det bestilte gulv hos Garant.

Men dagen gik med en kæmpe forvandling inde i stuen; eller rettere på en ende gavl. Fra at være hvid til at være æblegrøn, så buerne derved træder ekstra flot frem. Man ser tydeligt den hvide væg til venstre, sidste hånd lægges på 1 gang maling i midten - og det færdige resultat til højre.

     
Men ellers blev "Carsten Coll" næsten færdige med at lægge taget ud mod gaden. Og som sædvanlig blev Willy sat i arbejde. Denne gang med haveslangen for at spule taget rent for urenheder fra afskæringen. Og det er tydelig at Willy bliver våd. Se hvor han skærer ansigt! Og på billedet mod højre er John og Thomas ved at sætte stern brædder på mod vores nabo.
     
Dag 25 - mandag den 19. marts
var de tre tømrere atter i gang. Og i dag ville de opsætte loft i stuerne og måske påbegynde gulvpålægningen. Vi har købt et Kährs gulv. Men tømrerne syntes det var mest betryggende, at de lagte gulve samt opsatte loftet, da de jo så kunne være sikre på, at det kom meget hurtige på plads, end hvis Willy og jeg skulle gøre det.

De har nemlig meget stor interesse i, at begge ting bliver lavet rimeligt hurtigt. De kan nemlig ikke lægge taget over samlingen på det nye tag mellem  udestuen og taget på nuværende hus. Det skyldes, at vi har en brændeovn med tilhørende skorsten, som skal flyttes forinden. Og det har de lovet at hjælpe med.

På billederne kan man se Thomas i gang med rundsaven til loftsbrædder og med John som medhjælper, samt Carsten Coll som beskuer; og nederst kan man se Carsten´s værk på taget. Det bliver bare så flot.

I morgen bliver det sidste af gulvet lagt, og så kommer fodlister og dørgerigter på. Så mangler de lige en hvid gang maling, og skyggelister kommer nok også på i morgen. Så er det ved at være klar til, at vi kan få gjort rent og flyttet møbler derind igen.

     
     

Dag 26 - tirsdag den 20. marts
var de tømrerne atter i gang. Men Carsten lavede tag blev Thomas og John færdige med både loft og gulv. Nu mangler der kun de lister, som er mellem de tilstødende rum. Men det har Willy sagt, at det kan han sagtens selv lave.

Men for at kunne lægge gulv, skulle brændeovnen flyttes og skorstenen skulle hæves. Og selvfølgelig skulle brændeovn på plads igen. Det så nu ud til at de havde prøvet denne øvelse før.

     
     
Dag 27 + 28 - onsdag den 21 og torsdag 22. marts
var tømrerne endelig nået til at kunne lave taget færdig. Det blev lavet gavle og opsat de sidste udluftningshætter m.m.. Så da torsdagen var omme, mangler der så kun at blive lavet tag nedløb, da tagrender er opsatte. Desuden mangler de at forbinde diverse rør inde på loftet med udluftningshætterne.

Benny fra Vj-b sendte e-mail om, at han havde talt med mureren, som har lovet at kontakte os.

Men ellers fyldte Willy og jeg affald på traileren for at få al affald fra tømrerne væk. Så nu ligger der "kun" murerens affald. Men det fylder også godt op til stor gene for tømreren. Men det kommer sikkert også snart væk, da han torsdag ringede for at få telefonnummer på en vognmand. Forøvrigt kommer mureren i den kommende uge for at udbedre fejl og mangler.

     
     
     
Fredag den 23. marts
var en lidt mærkelig dag for Susanne, da det var sidste arbejdsdag på Aarhus tekniske Skole. Så senere i dag skal jeg ud for at sige farvel til mine kollegaer gennem næsten 9 år (ansat 1/6-1998). Jeg er opsagt, da de fleste kursister, som kommer til IT-centret er arbejdsløse, og vi har jo en meget lav arbejdsløshed i tiden. Derfor er der praktisk talt ingen kursister og i alt 3 personer er opsagte eller har selv opsagt. 

Lørdag den 24. marts og søndag den 25. marts
skulle der ikke komme håndværkere, så det gav mulighed for at få ryddet lidt op i garage samt gøre de ting, som vi har lovet at gøre inden tømrerne kommer igen på tirsdag. Susanne malede det træ, som skal bruges eller genbruges til terrassen og Willy ordnede fastlock pladerne samt oprydning.

Susanne fik også mulighed for at få klippet visne ting ude i haven i det dejlige vejr.

     
     
     

Se fortsættelse ved at klikke her 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Home