Pædagogikum

Jeg har afsluttet mit på pædagogikum på DEL - Nord (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse) i efteråret 2000.

Kurset er et krav i forbindelse med min ansættelse på Aarhus tekniske Skole. Jeg synes det har været spændende at få så mange nye indgangsvinkler til den daglige undervisning.

Første semesters tema var læreren, undervisning og læring (efterår 1999).
Andet semesters tema var deltagerne, uddannelse, erhvervsskolen/AMU-centret (forår 2000).
Tredje semesters tema var uddannelse, virksomheder og samfund (efterår 2000).

Hver semester afsluttes med en semesteropgave. Det har været et stort arbejde at lave dem, men samtidig meget spændende. Jeg er blevet meget optaget af Bjarne Herskin, som har lavet nogle udmærkede bøger om visualisering i edb-undervisningen. Af samme grund har jeg lavet to semesteropgaver, hvor jeg forsøger at beskrive hans principper. 

Desuden bruger jeg også Bjarne Herskin´s principper i min undervisning, ligesom jeg løbende forsøger at udarbejde nyt undervisningsmateriale efter hans metoder, som samtidig opfylder de testkrav, der er til pc-kørekort og pc-brugeruddannelsen.

Har du gjort erfaringer med nogle af de emner, som mine semesteropgaver omhandler, vil jeg meget gerne høre fra dig, da vi så måske kan udveksle erfaringer.

Klik her for at se min opgave fra 1. semester:
Visualisering i IT-undervisningen

Klik her for at se min opgave fra 2. semester:
Deltagerforudsætning med fokus lagt på Hands On-undervisning og undervisningsdifferentiering

Klik her for at se min opgave fra 3. semester, som jeg fik et 10-tal for ved eksamen 
den 9. november 2000:
Kan man inddrage case-metoden i pc-kørekort og pc-brugeruddannelsen? 

Jeg vil gerne afslutte med at ønske dig rigtig god læselyst.
 

Send mig en e-mail