Folkeskolen i gamle dage

 
Bekendtgørelse om Forholdsregler til Opretholdelse af god Orden i Folkeskolen fra 18. Oktober 1938.

 
Toftum gamle skole på Rømø - Danmarks mindste - ved siden af Kommandørgaarden

Den lille skole i Toftum blev oprettet på privat initiativ af en kreds af beboere i Toftum og Juvre i 1784. Det var 30 år før, der i 1814 blev indført almindelig undervisningspligt i Danmark. Skolen i Toftum vidner om, at der var en vågen befolkning, der erkendte betydningen af uddannelse. Den var i brug indtil 1874. Overklassens børn sad ved bordet, mens almuen sad rundt langs væggene på medbragte skamler. Der var i alt 30 elever i klasseværelset så de skulle sidde meget tæt.

Har du lyst til at se skolen, så er adressen her:

Toftum gamle Skole, Juvrevej 56, Rømø 

 

Nedenstående fra Nationalmuseets hjemmeside om skolen:

I 1784 samledes en kreds af beboere i Toftlund og Juvre for at planlægge en skole. Læreren blev aflønnet af skolebørnenes forældre. Den første lærer, kaptajn Peter Nielsen Wirth, var også gårdejer. Han bestred stillingen helt til 1820.

Mindre børn, eller børn, som havde mindre timeantal end de andre, kunne indskrives for en mindre afgift som "halve" eller "kvarte" børn.

Børnene skulle efter tur medbringe lyng og tørv til opvarmning af klasselokalet, og pigerne gjorde rent efter tur på skolen. Undervisningen fortsatte indtil 1874, hvor man flyttede til en større skole.

Skolen er istandsat, så den både inde og ude kommer tæt på skolens udseende. Den rummer forgang, brændselsrum og et undervisningslokale.

   

toftum_gamle_skole.jpg (107438 byte)

Toftum gamle skole - udefra
Den grundmurede, stråtækte skolebygning

tavle.jpg (95658 byte)

Tavle

klasseværelse.jpg (96326 byte)

Klasseværelse

 
 
 
 
 
 
Har du nogle historier, som du mener jeg skal have med på denne side, så send mig en mail.

Home