Curriculum Vitae for Susanne Wiltoft
PERSONLIG BESKRIVELSE

Efter 25 år som bogholder i større og mindre virksomheder, fik jeg lyst til at prøve noget helt andet. Jeg ville gerne undervise indenfor edb, da edb programmer og brug af disse altid har haft min store interesse. Og med min ballast som bogholder, viste det sig også muligt.

Jeg er en glad og udadvendt person som har let ved at skabe kontakt og frembringe en rar, positiv og tryg atmosfære i undervisningslokalet, hvilket betyder meget for mig i min dagligdag. Jeg er god til at tage vare på kursister, som kommer uden erfaring i brug af computere og til kursister, som er rutinerede. Jeg kan "tale alle sprog" i en undervisnings situation, og det er vigtigt at få ALLE med. Jeg kan også lave undervisningsmaterialer såfremt det skulle have interesse; har bl.a. skrevet komplet undervisningsmateriale til Word samt PowerPoint version 2000 og 2003.

I mit tidligere job på Aarhus tekniske Skole underviste jeg i PC-kørekort (alle 7 moduler), Avanceret PC-kørekort (tekstbehandling og præsentatation), modulet i PC-erhverv (bogholderi - Navision 3.0) og Web-design - samt varetog en del fjernundervisning på sitet http://online.ats.dk.  Jeg er desuden MOUS certificeret i Word 2000. Et forslag til ansættelse kunne også være, at De ansætter mig i en tidsbegrænset periode, hvor jeg afholder kurser for Deres personale i 4 dage og er konsulent den 5. dag!!!

Den sociale kontakt i en medarbejdergruppe betragter jeg som meget vigtig, da den er en vigtig del af hverdagen.

Om mig selv kan jeg oplyse, at jeg er født i 1951, gift, og bor i en villa i ved Århus. Jer er vældig glad for vores have og kan lide at bruge en spade og beskærersaks. Der er jo altid noget, der kan laves anderledes ude i haven. Det vil sige, at jeg er et friluftsmenneske, der på det seneste har taget stavgang til mig. Jeg bor nemlig i et meget naturskønt område (Skjoldhøj kilen og Hasle bakkelandskab) med både sø, skov og bakker.

Jeg var indtil 2013 ansat på skolen for de Sen-hjerneskadede under Hjerneskadeforeningen i Århus. Her underviste jeg 2 dage om ugen i forskellige edb-kurser m.m. Det er et job, som jeg er utrolig glad for, da kursisterne giver mig rigtig meget tilbage. I foråret 2008 har jeg for første gang haft et hold kursister med afasi, som gjorde, at jeg lige pludselig skulle tilegne mig en viden, som jeg ikke lige var i besiddelse af. Det er med andre ord et meget spændende og udviklende job hos Hjerneskadeforeningen, som jeg er meget glad for.

 

Underviste desuden ved FOF - Århus i forskellige computerkurser bl.a. EDB for dummies, 10 finger blindskift samt diverse Microsoft Office 2007 programmer, Microsoft Vista samt brug af Internet og mobiltelefon.

 

I dag er jeg folkepensionist, så jeg bl.a. kan nyde mit hus og have sammen med familie og venner. Og så måske også få tid til at bygge videre på slægtstræet.

De
suden er jeg webmoster for siderne:
http://www.wiltoft.dk  - familien Wiltoft´s hjemmeside  

http://susanne.wiltoft.dk – Susannes egen hjemmeside 
http://de-pletskaldede-ulve.dk – hjemmeside for personer i ”Den tredje alder” 

og har desuden ydet bistand til andre hjemmesider.
               \|/
          
(@ @)
---
oOO-(_)-OOo---

   
TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE
It-underviser samt underviser afasi patienter

Skolen for Sen-Hjerneskadede under Hjerneskadeforeningen i Århus
Undervisning af Sen-hjerneskadede i edb, som kræver individuel undervisning, da kursister kommer med vidt forskellige skader med en hjerneskade f.eks. ensidig lammelse og med talebesvær. Men alle møder med stor entusiasme og godt humør. 
Ansat fra 09/2008

   
It-underviser FOF - Århus
Undervisning på forskellige edb-hold bl.a. Word - Excel - Windows - NemID - Edb for dummies trin 1+2 - Internet.
Men fra 2012 kun 10-finger blindskrift samt Lær at sende en sms.
Ansat fra 09/2008
   
It-underviser AOF - Århus
Undervisning på forskellige hold fra FOA, som AOF afholder
Tidsbegrænset stilling
   

It-underviser

 

Aarhus tekniske Skole

Underviser i IT-Centret indenfor Microsoft produkter til PC-kørekort, avanceret PC-kørekort samt PC-erhverv modulet bogholderi (Navision C5, vers. 3.0) samt fjernundervisning.

Ansat fra 1/5-1998 til 31/3-2007

 

 

IT-underviser

 

Univeyor electric A/S

Undervisning indenfor Microsoft Office Word og Excel, samt styresystem Windows for personale gruppen de 4 dage om ugen og den 5 dag var konsulentdag, hvor de ansatte kunne komme med deres edb problemer

Tidsbegrænset stilling

 

 

IT-underviser

 

DanaData A/S

Freelance vikar med undervisning indenfor Microsoft Office; dels på åbne kurser; dels på virksomhedstilpassede kurser Tidsbegrænset stilling

 

 

IT-underviser

 

Klubberne i Bispehaven

Beskrivelse: Undervist personalet i Windows styresystem samt MS Word og Excel
Tidsbegrænset stilling

 

 

IT-underviser

Århus Købmandsskole

Beskrivelse: Underviste i Concorde samt MS Word på dag og aftenhold
Tidsbegrænset stilling

 

 

Debitorbogholder

Carl F Junget

Kundeoprettelser, bogføring af indbetalinger samt rykning af debitorer samt afstemning af bankkonti og telefonpasning
Opsagt p.g.a. omstruktureringer i administrationen

 

 

Bogholder

 

J. Jacobsens Æskefabrik

Telefonbetjening, bogholderi inkl. måneds- og årsopgørelser, fakturering, lønningsregnskab, lagerstyring og tilbudsudregning. Jeg fik bogholderiet overført til Plan-Finans bogholderisystem. Jeg stod selv for opbygning af kontoplan m.m.
Da der var stor uklarhed om firmaets fortsatte eksistens p.g.a. indehavers alder (79 år) opsagde jeg min stilling, da jeg fik tilbudt andet arbejde

 

 

Biblioteksmedhjælper

Århus Kommunes Biblioteker

Ansat på de nu nedlagte Møllevangens Bibliotek og Charlottehøj Bibliotek med bog opsætning, udlevering af bøger samt rykning for bøder
Tidsbegrænset stilling

 

 

Bogholder

Dansk EDB Logik A/S

Firmaet lavede systemudvikling, og Dansk EDB Finans ApS, der var et factoringsfirma, som bogholder med ansvar for hele bogholderiet på eget anlæg med Mibog bogholderiprogram.

Fratrådt p.g.a. firmaets reducering af medarbejderstaben på ca. 60%.

 

 

Bogholder

Det Sociale Boligbyggeri for Århus og Omegn

Lavede budgetudarbejdelse og budgetkontrol, kvartals- og årsregnskaber, huslejerestancer, forsikringssager samt udfærdigelse af fraflytningsopgørelser. Desuden afdelings- og hovedbestyrelsesmøder samt kurser om aftenen og i weekender.
Fratrådt, da der blev for mange møder, hvis man også skulle have noget privatliv

 

 

Bogholderi med ejendomsadministration 

Murerfirma Erik F. Qvist A/S

Bogholderi inkl. ejendomsadministration på eget Edb-anlæg inkl. lønningsregnskab

Fratrådt p.g.a. byggekrise.

 

 

Kreditorbogholder

Arbejdsgiver:

Jydsk Teknologisk Institut

Vikariat; hvor jeg var i kreditorbogholderiet med bl.a. registrering af fakturaer samt udbetaling til kreditorerne
Tidsbegrænset stilling

 

 

Bogholder / kontorassistent 

Tømrermester Hans Marstrand Nielsen

Alene på kontoret med alle bogholderifunktioner i store kolonnebøger, men med lønningsregnskab via multidata.
Opsagde mit job, da der p.g.a. byggekrise ikke var nok arbejde til mig

 

 

Hovedkasserer

 

Vesterbro Trælasthandel A/S

Daglig kassekladde med alle ind- og udbetalinger inkl. vekselregnskab, samt alle kontrol- og konteringsopgaver. Manuelt regnskab, der blev gjort klar til videre EDB-behandling via JDC Data.
Opsagde mit job ligesom en del andre kollegaer på et tidspunkt, hvor der var blevet udskiftet direktør flere gange med et dårligt arbejdsklima til følge

 

 

Kontorelev / bogholder

 

Bent Brandt A/S

Jeg var først kontorelev og efterfølgende bogholder, hvor jeg førte firmaets maskinbogholderi på Swiss 9ér med kasseregnskab, afsluttede balancer og lønningsregnskab
Opsagde min stilling, da jeg ikke mener det er godt at fortsætte i det firma, som man er blevet udlært i

 

 

UDDANNELSER


Møllevangskolen i Århus

Realeksamen i 1969

Århus Købmandsskole

Uddannet kontorelev – almen uddannelse 1972

Århus Købmandsskole

Bogholderprøven i regnskab og driftsøkonomi

Åboulevardens daghøjskole

Voksenpædagogisk Grundkursus (4 mdr.) for egen regning

DEL - Nord (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse)

Pædagogikum for lærere ved tekniske skoler og AMU-centrer i efteråret 2000 med karakter 10

ALMENE KVALIFIKATIONER


ANDEN ERFARING


Boligforeningen Ringgården

Gennem 15 år deltog jeg i boligforeningsarbejde som medlem af en afdelingsbestyrelse og medlem af hovedbestyrelsen samt formand for et samarbejde mellem 5 boligforeninger i Århus

HK

Medlem af bestyrelsen i 2 forskellige klubber indenfor fagforeningen

ALMENE IT-KVALIFIKATIONER


SPROG


Sprog

Dansk tale, læse, skrive

Engelsk tale

Tysk tale

STILLINGSBETEGNELSER OG KVALIFIKATIONER


It-underviser

Mere end 9 års erfaring i at undervise voksne personer

 

Home